Image Alt

Privacy / Disclaimer

Algemeen

fransamsterdam.nl wil eigentijdse inspiratie bieden voor uw verkenning van Amsterdam met als thema Frankrijk en Fransen, in de breedste zin. Op de site vindt u de informatie die in dit verband naar de maatstaven van fransamsterdam.nl de moeite waard is.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van fransamsterdam.nl, is het mogelijk dat informatie die op fransamsterdam.nl wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Fouten zijn niet altijd te voorkomen. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op fransamsterdam.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

U kunt op fransamsterdam.nl bij elk artikel uw eigen mening geven, maar voordat uw tekst wordt gepubliceerd kan fransamsterdam.nl deze op taal- en stijlfouten redigeren of weigeren. Dit laatste doen we als je scheldt, discrimineert of uitlatingen doet die op geen enkele wijze een constructieve bijdrage is. fransamsterdam.nl bepaalt uiteindelijk of een tekst wel of niet wordt gepubliceerd. Voorop blijft staan dat de recensie en/of het commentaar uitsluitend de persoonlijke mening weergeeft van de betreffende inzender. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze recensies/commentaren.

x

Copyright ©

Al onze teksten zijn met zorg en aandacht gemaakt door de redactie en hierop rust dan ook auteursrecht. Wil je één van onze artikelen kopiëren of herplaatsen dan kan dat alleen na onze toestemming en – indien akkoord – alleen met bronvermelding en een actieve link naar fransamsterdam.nl.

x

Aansprakelijk
heid

Geregistreerden zijn zelf verantwoordelijk voor de verstrekte persoonsgegevens. fransamsterdam.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor fouten of gebreken in de door gebruikers verstrekte informatie. fransamsterdam.nl probeert er altijd voor te zorgen dat de informatie op de website juist en up-to-date is. fransamsterdam.nl doet altijd haar best om de genoemde websites te controleren op relevantie en onderwerp. Desondanks kan fransamsterdam.nl je nooit garanderen dat er geen onjuiste informatie staat op de site. De informatie op fransamsterdam.nl wordt continue aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

fransamsterdam.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor vervolgacties naar aanleiding van de geboden informatie. Klik je via fransamsterdam.nl door naar een genoemde website, dan doe je dit op eigen risico. fransamsterdam.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke bestellingen of reserveringen die op genoemde website worden gedaan.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van fransamsterdam.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om fransamsterdam.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van fransamsterdam.nl verkregen is.

x

Privacybeleid

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. Je hebt altijd zelf de keuze of je gegevens wilt invoeren. Voor het gebruik van specifieke diensten verlangt fransamsterdam.nl wel dat persoonsgegevens worden ingevoerd. En daarvoor vragen we ook je toestemming. Je kunt je inschrijven voor de Nieuwsbrief, gratis, zonder verdere verplichtingen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden zonder toestemming. En je kunt te allen tijde je persoonsgegevens aanpassen of laten verwijderen door middel van uitschrijving, door te klikken op ‘afmelden’ onderaan de nieuwsbrief.

fransamsterdam.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke gegevens van gebruikers van de website en -diensten worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. fransamsterdam.nl houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

x

Gebruik van anonieme bezoekersgegevens

Naast de door u zelf verstrekte gegevens kunnen ook gegevens worden verzameld met betrekking tot het bezoek van onze site. We doen dit om de website zoveel mogelijk op uw persoonlijke voorkeuren af te stemmen.

Voor de meting van deze webstatistieken (Google Analytics) verzamelen wij anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat om de volgende gegevens als uw IP-adres, het adres van uw internetprovider, de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina’s u hebt bezocht. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren. In sommige gevallen worden algemene statistieken gedeeld met onze adverteerders. Deze gegevens zijn altijd anoniem en gemiddeld en daarom nooit persoonlijk.

Ook wordt gebruikgemaakt van cookies. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens. Wij gebruiken IP-adressen en cookies niet om u persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. Als u bezwaar hebt tegen het gebruik van cookies, dan kunt u dit in uw browser instellen. Niet alle mogelijkheden van deze website kunnen dan gebruikt worden. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn bij ons goed beveiligd. U kunt uw gegevens opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Stuur hiertoe een e-mail aan info@fransamsterdam.nl. Indien het privacy statement wijzigt, vindt u op deze pagina te allen tijde de meest recente informatie. Wijzigingen in het privacy statement worden niet aangekondigd.

Op fransamsterdam.nl worden ook cookies geplaatst door derden, de zogenoemde ‘trackinglinks’. Dit is bedoeld om inzicht te krijgen in het surfgedrag van onze bezoekers en om te zien welke pagina’s bekeken worden. Ook hier gaat het louter om statistieken en niet om persoonsgegevens.

x

Links naar andere sites

Deze website kan links bevatten naar andere websites. Houd er rekening mee dat wanneer u klikt op een van die links, u deze site mogelijk zult verlaten en een andere website gaat bezoeken die niet van ons is. Deze sites kunnen onafhankelijk van ons informatie verzamelen en wij raden u aan de privacyverklaringen van deze gelinkte sites te lezen, omdat hun privacybeleid kan afwijken van het onze.

x

Uw feedback is altijd welkom

Wij zijn blij met uw opmerkingen en vragen over ons privacybeleid of iets anders waarover u zou willen praten. Om contact met ons te krijgen kunt u een mail sturen naar info@fransamsterdam.nl . Suggesties om onze site te verbeteren zijn altijd welkom!

x