Nee, daar heeft filosoof en schrijver Camus geen trek in, een babbeltje met de aanwezige officiële Franse vertegenwoordigers* na zijn voordracht L'artiste et son temps, op 5 oktober 1954 voor de 's Gravenhaagsche Boekhandelaars Vereeniging. Hij knijpt er tussenuit naar Amsterdam. En